MiniPoradnia – oprogramowanie dla gabinetów lekarskich

MiniPoradnia to oprogramowanie dla prywatnych gabinetów lekarskich – proste w obsłudze, gwarantujące bezpieczne przechowywanie danych pacjentów oraz wizyt. Prostota programu sprawia, że korzysta się z niego bez namysłu i konieczności zapoznawania się z instrukcją obsługi. 

Bezpłatne aktualizacje, brak kosztów wdrożenia, niewielka opłata za licencję sprawiają, że oprogramowanie dostępne jest dla każdego gabinetu medycznego. 

Dzięki miniPoradni uzyskamy:

   • łatwy dostęp do danych Twojego pacjenta ( historii choroby, procesu leczenia)
   • przejrzysty i łatwy w obsłudze terminarz gabinetu
   • możliwość definiowania leków oraz leków recepturowych
   • możliwość drukowania recept na pustym blankiecie oraz nadruku na gotowe bloczki
   • nieograniczona liczba gabinetów
   • nieograniczona liczba użytkowników
   • nieograniczona liczba wizyt
   • możliwość korzystania ze słownika chorób ICD 10, ICD 9
   • szablony wizyt
   • możliwość korzystania z diagramu uzębienia w wersji stomatologicznej
   • dostęp do aktualnej listy leków refundowanych
   • dodawanie dokumentów, obrazów do wizyty
   • Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)
   • Moduł  E-recepta

   • Rejestr Produktów Leczniczych

    • Produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    •  Produkty lecznicze wpisane do Wspólnotowego Rejestru Produktów Leczniczych
    • Codzienna aktualizacja bazy danych rejestru
   • darmowe aktualizacje oprogramowania
   • wersja sieciowa wielostanowiskowa
   • raporty i statystyki
   • generator raportów
   • możliwość dostosowania wyglądu programu i czcionek
   • moduł stomatologiczny
   • moduł okulistyczny

oraz wiele innych pomocnych rozwiązań. 

Bezpieczeństwo przechowywania danych zapewniają nowoczesne technologie składowania informacji i zachowywania zmian bez względu na uwarunkowania techniczne.

Ceny

Licencja Podstawowa 83 zł/ miesiąc ( = 996 zł / rok) netto za stanowisko / komputer /serwer (nieograniczona liczba gabinetów, użytkowników, wizyt)

 • Każde dodatkowe stanowisko / komputer 33 zł /miesiąc (=396 zł /rok) (nieograniczona liczba gabinetów, użytkowników, wizyt)
 • darmowe aktualizacje
 • obniżona stawka godzinowa za czynności serwisowe – (140 zł) 120 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy
 • konsultacje telefoniczne – email dotyczące eksploatacji oprogramowania miniPoradnia
 • darmowa zdalna pomoc przy pierwszej instalacji

Dodatkowo

 • Nieograniczony dostęp do rejestru produktów leczniczych z poziomu modułu e-recepta, aktualizowanego do 24 godziny.

Nie odpowiadamy za sprzęt i infrastrukturę informatyczną klienta