Dokumentacja API Rejestru Wyrobów Medycznych z oznaczeniem leków refundowanych

Rejestr Produktów Leczniczych zawiera informacje o wszystkich produktach leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Rejestr zawiera ok 80 000 pozycji wraz z oznaczeniem leków refundowanych.  

Aktualizacja rejestru

Rejestr jest aktualizowany codziennie o godzinie 1:30 , a w przypadku leków refundowanych po udostępnieniu przez ministerstwo zdrowia nowego katalogu.

Podstawowe informacje

 • Interfejs API jest oparty na protokole HTTP i działa w trybie REST.
 • format odpowiedzi JSON
 • nie zalecamy bazować na ID w przypadku leków refundowanych (podczas aktualizacji , leki refundowane są usuwane i na ich miejsce są dodawane aktualne), leki z rejestru wyrobów medycznych są tylko aktualizowane
 • niektóre leki refundowane występują w wielu pozycjach z tym samy kodem  EAN, można je rozróżnić po polu „katalog” z godnie z rozporządzeniem ministerstwa zdrowia A1,A2,A3,B,C,D

Katalogi – objaśnienie

 • A 1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym
 • A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym
 • A 3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym
 • B. Leki dostępne w ramach programu lekowego
 • C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
 • D. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

Podstawowy adres URL

http://services.dlk24.pl/api/drugs

Metody – punkty końcowe

MetodaParametrOpis
/getDrugs/{page}/{size}int page >=0, int size <= 100Pobiera n rekordów
/getDrugsByEan/{ean}StringWedług kodu EAN
/getDrugsByAtc/{atc}StringWedług kodu ATC
/getDrugsByPermNumber/{permNumber}StringWedług numeru pozwolenia

Przykładowe odpowiedzi

Brak rekordów

[
  {
   "status": "empty",
   "opis": "nie znaleziono rekordów"
  }
 ]

Żądanie powyżej 100 rekordów na stronę

[
  {
   "status": "error",
   "opis": "maksymalna ilość rekordów 100"
  }
 ]

Odpowiedź prawidłowa

[
 {
   "id": 176054,
   "sysDateCreated": "2020-01-02T19:24:26.390+0000",
   "sysDateUpdated": "2020-01-02T19:39:41.530+0000",
   "sysUserId": null,
   "nazwa": "Ostemax 70 comfort",
   "rodzajPrep": "ludzki",
   "nazPowStos": "Acidum alendronicum",
   "postac": "tabletki",
   "dawka": "70 mg",
   "podmOdpow": "Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.",
   "typProc": "NAR",
   "nrPozw": "10817",
   "waznPozw": "Bezterminowy",
   "kodAtc": "M05BA04",
   "substCzynna": "Natrii alendronas",
   "ean": "05909991081713",
   "wielkoscOpak": "4",
   "jednWielkOpak": "tabl.",
   "katDostOpak": "Rp",
   "skasowane": "NIE",
   "nrEu": "",
   "dystrRown": "",
   "nazPostDawka": "Ostemax 70 comfort,tabletki,70 mg",
   "zawOpak": "4 tabl.",
   "terminWejscia": "2019-01-01",
   "okresObowiazDec": "3 lata",
   "grupaLimit": "147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy",
   "urzCenaZb": 8.46,
   "cenaHurtBrut": 8.88,
   "cenaDetal": 12.01,
   "wysokLimitu": 11.90,
   "zakrWskazRef": "Osteoporoza",
   "zakrWskazPoza": "",
   "poziomOdpl": "30%",
   "wysokDopl": 3.68,
   "katalog": "A1",
   "refund": true
  }
 ]