Najnowsze zmiany z dnia 24.03.2020

Dzisiaj wypościliśmy do klientów najnowszą wersję programu MP z wprowadziliśmy zmiany w:

 1. dodanie modułu okulistycznego
 2. dostosowanie szablonów e-recept do zmiany reguł weryfikacji na dzień 9 maj 2020
 3. dostosowanie e-recepty do zmiana w zakresie wystawiania recept 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 365 dniowych
 4. dostosowanie e-recepty do zmian w zakresie wystawianiem e-recept dla podmiotu leczniczego
 5. dodanie mechanizmu sprawdzającego stan połączenie z serwisem leków
 6. dodanie mechanizmu sprawdzającego stan połączenie z serwisem e-recept
 7. dodanie mechanizmów kontrolujących połączenie z e-receptami, w przypadku przekroczenia czasu połączenia, zostaje zakończony proces nasłuchiwania odpowiedzi
 8. przeróbka formularzy zaświadczeń i skierowań w panelu wizyty
 9. dodanie możliwości otwierania innych plików niż graficzne w zakładce plików przypisanych do wizyty
 10. ujednolicenie wyglądu programu
 11. dostosowanie skrótów klawiszowych
 12. dodanie opcji umożliwiającej zapisanie użytkownika bez konfiguracji połączenia z e-receptami.
 13. przebudowa słownika leków
 14. przebudowa panelu zmiennych systemowych
 15. przebudowa panelu konfiguracji wyglądu programu
 16. rozszerzenie widoku wizyt o filtr ograniczający widok wizyt tylko do tych, które przeprowadził zalogowany użytkowi
 17. rozszerzenie widoku wizyt o filtr wyboru gabinetów, umożliwiającego użytkownikowi wgląd w leczenie danego pacjenta w innych gabinetach
 18. dodanie mechanizmu sprawdzającego stan dostępności nowej wersji programu miniPoradni

Najnowsze zmiany z dnia 27.01.2020

Dzisiaj wypościliśmy do klientów najnowszą wersję programu MP z wprowadziliśmy zmiany w:

 • dostosowanie e-recepty do zmiana w zakresie wystawiania recept 365 dniowych

 • dostosowanie e-recepty w zakresie wystawiania recept na leki typu Relanium i widocznością ilości substancji czynnej

 • dostosowanie e-recepty w zakresie zmian treści w bloku narracyjnym leku

 • dodanie podglądu kodu e-recepty na pasku statusu e-recepty

 • poprawienie czytelności kodu kreskowego na wydruku potwierdzenia e-recepty

 • poprawienie czytelności danych na wydruku potwierdzenia e-recepty

 • poprawienie mechanizmów do zaczytywania ostatnich recept z historii pacjenta

 • poprawienie mechanizmów do zapisana poprawek w momencie gdy dla danej wizyty zostało zapisane e-recepty w systemie P1

 • poprawa czytelności komunikatów związanych z e-receptami