Rozwiązania Informatyczne dla Medycyny

Rozwiązania Informatyczne dla Medycyny

DLK24 - rozwiązania informatyczne

CytoStatyki - zlecanie terapii on-line i przygotowywanie dawek indywidualnych leku jałowego


 

DLK24 cyto asystent

CytoStatyki - nowoczesne, polskie oprogramowanie do zlecania przez lekarzy terapii on-line i przygotowywanie przez farmaceutów dawek indywidualnych leku jałowego (cytostatyki, antybiotyki, leki przeciwgrzybicze) napisane na potrzeby rynku polskiego, uwzględniające jego specyfikę i przepisy formalno -prawne.


Jak sama nazwa wskazuje zadaniem CytoAsystenta jest maksymalne wspieranie, tak lekarzy jak i farmaceutów; przede wszystkim w zakresie terapii onkologicznej, ale również wszędzie tam gdzie w grę wchodzi zlecenie i przygotowywanie dawek indywidualnych leku jałowego.


Dla pacjenta oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa czysto fizycznego (program kontroluje przebieg terapii i proces przygotowywania leków), dla lekarzy i farmaceutów jest to bezpieczeństwo zawodowe (program wspomaga i dokumentuje proces zlecania i przygotowywania leków),
a dla płatnika wymierne oszczędności.

 

Dzięki programowi CytoAsystent lekarze mogą planować długoterminowe terapie na bazie wprowadzonych do bazy danych programu  schematów terapii, współtworzonych  z farmaceutami, do których można w każdej chwili  sięgnąć. Każdy schemat terapii może zawierać jeden lub kilka cykli powtórzeniowych; w każdym cyklu wlewy są poukładane chronologicznie. Do każdego schematu terapii może być podłączony szereg informacji dodatkowych – między innymi zasady modyfikacji dawki, czy zasady dotyczące przesunięć w cyklach terapii.

 

Po wprowadzeniu do schematu terapii danych  konkretnego pacjenta  schemat terapii „przekształca” się w plan terapii danego pacjenta). Plan terapii w trakcie jej trwania może być modyfikowany w oparciu  o aktualne wyniki badań pacjenta. Program kontroluje dawkę maksymalną i dawkę skumulowaną ; ostateczną decyzję podejmuje jednak lekarz.

 

Program umożliwia farmaceucie wybór pomiędzy przygotowaniem produktu pod kątem danego pacjenta (kilka leków dla tego samego pacjenta)  lub produktu (grupuje wszystkie leki z danej substancji, które są wykonywane po kolei dla każdego z pacjentów z tej grupy ).  

 

Jednocześnie kontrolowane jest cały czas przestrzeganie wymaganej tolerancji dawek, przez co wykluczone są błędy w dozowaniu. Identyfikacja ciężaru preparatów daje użytkownikowi dodatkową pewność. Program zarządza powstałymi pozostałościami i udostępnia je dla dalszych produkcji do czasu upłynięcia ich terminu ważności.

 

Wszystkie procesy produkcyjne,  jak i te wcześniejsze - związane z planowaniem terapii, są dokładnie dokumentowane i w każdej chwili możliwe do odtworzenia. 

 

Oprócz gwarancji bezpieczeństwa używanie oprogramowania CytoAsystent oznacza również zwiększenie efektywności działania i przyczynia się do wymiernych oszczędności. 
W tym zakresie najistotniejsze jest zintegrowane zarządzanie substancjami i minimalizacja strat z tytułu tzw. pozostałości. 
Sprawna komunikacja pomiędzy oddziałem a pracownią (zlecanie-produkcja) pozwala zminimalizować straty z powodu anulowanych  lub wstrzymanych produkcji.   Również późno zlecone leki mogą być przygotowane na czas.

Wybrane elementy programu


 

NIP: 552-15-04-438, REGON: 851805644, KRS: 0000290766

Copyright © 2015 DLK24 Sp. j , ul.Przemysłowa 8 (1 Piętro)

34-200 Sucha Beskidzka

DLK24 - rozwiązania informatyczne